Gospodarska sekcija je zadužena za održavanje PD Putalj, veteranske kućice i okoliša doma pod upravljanjem HPD-a Kozjak.

Krajem 2019. godine HPD Kozjak je uz financijsku podršku Grada Kaštela i Cemexa sanirao potporni zid ispod PD Putalj kojim je osigurano da dom, koji se nalazi na klizištu, još dugo ostane omiljeno okupljalište brojnih planinara i izletnika.

U isto vrijeme ispod zida je izgrađena vodosprema koja će, nakon sanacije krova koja je u planu, poslužiti vatrogascima u slučaju požara na Kozjaku.

U 2020. godini HPD Kozjak je, uz dozvolu Grada, potpuno renovirao gradski prostor na Gojači kojim se društvo koristi za sastanke i razne druge aktivnosti. Prostor je vlažio i nije bio adekvatan za okupljanje mladih planinara, no sve se promijenilo uz požrtvovnost i trud 50-ak članova i prijatelja Društva.

Iste je godine potpuno obnovljeno skladište uz veteransku kućicu na Kozjaku, izvana je popločano kamenom, baš kao i teraca koja je dobila nove klupe.

2021. godine je veteranska kućica kompletno renovirana iznutra.

 


PROČELNICI SEKCIJE

2022. – 2025. Damir Tomić

2018. – 2021. Tomislav Prolić