Kad je u pitanju pristupačnost i sigurnost našeg matičnog brda, najbitniju ulogu ima markacijska sekcija HPD-a Kozjak. Naši markacisti stalnim čišćenjem, obilježavanjem i održavanjem planinarskih staza doprinose da se svi, pa i oni neiskusniji planinari, laše snalaze i istinski uživaju u ljepotama Kozjaka.

Društvo trenutačno broji devet markacista s položenim ispitom pri komisiji Hrvatskog planinarskog saveza, a cilj je u skoroj budućnosti educirati i dodatne članove.

Markacisti održavaju postojeće staze na “našem” dijelu Kozjaka, od Pejšinog puta do Škrabutine, koje su ucrtane na službenoj planinarskoj karti HGSS-a. U skoroj budućnosti u planu je izmijeniti sve postojeće putokaze i postaviti nove u skladu sa standardima HPS-a te opremanje klupama nekoliko odmarališta uz staze i vidikovaca.

 


PROČELNICI SEKCIJE

2022. – 2025. Hrvoje Gotovac

2018. – 2021. Marko Lemac